Editörler Kurulu

Editörler Kurulu

 

İAÜ Adına İmtiyaz Sahibi

Dr. Mustafa AYDIN
(Mütevelli Heyet Başkanı)

 

Yazı İşleri Müdürü / Baş Editör

Doç. Dr. Deniz YENGİN (İstanbul Aydın Üniversitesi)

 

Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Tamer BAYRAK (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Arş. Gör. İrem YENİCELER (İstanbul Aydın Üniversitesi)

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Hasan SAYGIN (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Dr. Cem Sefa SÜTÇÜ (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Atilla GİRGİN (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Dr. Güven Necati BÜYÜKBAYKAL (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Doç. Dr. And ALGÜL (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Doç. Dr. Deniz YENGİN (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Doç. Dr. Okan ORMANLI (İstanbul Kültür Üniversitesi)

 

Bilimsel Hakem Kurulu

Prof. Dr. Adem KARAHOCA, Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ahmet KALA, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Akın MARŞAP, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ali GÜNGÖR, Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Aslı YAPAR GÖNENÇ, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Atilla GİRGİN, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ayten KUNTMAN, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Candan VARLIK, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Celal Nazım İREM, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Cem S. SÜTÇÜ, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Demir ÖNER, Maltepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Emin ANARIM, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Erdem BİLGİLİ, Piri Reis Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ertuğrul KARACUHA, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Funda DÖKMEN, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Gülümser ÜNKAYA, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Güven Necati BÜYÜKBAYKAL, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Halit PASTACI, Haliç Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR, İstanbul Aydın Üniversitesi,Türkiye

Prof. Dr. Hasan Alpay HEPERKAN, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Haydar ÖZPINAR, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hülya YENĞİN, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hüseyin Erol AKATA, İstanbul Aydın Üniversitesi,Türkiye

Prof. Dr. Korkmaz ALEMDAR, Atılım Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. M. Nafiz DURU, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. M. Nazmi ERCAN, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Fatih ALTAN, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Güneş GENÇYILMAZ, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Melda Cinman ŞİMŞEK, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mesut KARTAL, İstanbul Teknik Üniversitesi,Türkiye

Prof. Dr. Murat CEYLAN, Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR, Üsküdar Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nizamettin AYDIN, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nüket SİVRİ, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Özden CANKAYA, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Şeref SOYLU, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Suat GEZGİN, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Şuayip KARAKAŞ, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Turhan Nejat ARAL, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Vahit DOĞAN, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Veysel GÜNAY, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Yalçın ÇEKİÇ, Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. And ALGÜL, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ceyda ILGAZ BÜYÜKBAYKAL, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Deniz YENGİN, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Okan ORMANLI, İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Tolga KARA, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ercan ÖGE, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Cihan BECAN, Üsküdar Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Hakan KARADAĞ, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

 

Teknik Hazırlık
Akademik Çalışmalar Koordinasyon Ofisi

İdari Koordinatör
Gamze AYDIN

Teknik Editör
Elif HAMAMCI

Türkçe Redaksiyon

Yazışma Adresi
Florya Yerleşkesi, Beşyol Mah. İnönü Cad. No:38 Küçükçekmece, İstanbul
Tel: 444 1 428 – Faks: 0 212 425 57 59