Anasayfa

İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY

ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES (İAÜD)

İAÜD EKİM 2022

ISSN: 2757-7252

e-ISSN: 2757-7244

Volume: 14  –  Issue: 4

DOI: 10.17932/IAU.IAUSBD.2021.021/2022.144

İAÜD Ekim 2022 Editor's Message

 

Research Articles

 

METAVERSE EVRENİNDE LÜKS MODA MARKALARINDAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

APPLICATION EXAMPLES FROM LUXURY FASHION BRANDS IN THE METAVERSE

Burcu ABANOZOĞLU
Nursen GEYİK DEĞERLİ

PDF
SOSYAL MEDYANIN GÜNCEL MODA SUNUMUNA ETKİSİ

THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON CURRENT FASHION PRESENTATION

Çiğdem ERTİKİN
Şöhret AKTEPE DAL

PDF
ÇEVRİMİÇİ OKUR YORUMLARINDA SURİYELİ SIĞINMACILARA YÖNELİK NEFRET SÖYLEMİ: ALTINDAĞ ÖRNEĞİ

HATE SPEECH AGAINST SYRIAN REFUGEES IN ONLINE READER COMMENTS: THE CASE OF ALTINDAĞ

Fatma Esra ÖZTÜRK

PDF
THE EFFECT OF 5E LEARNING MODEL ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT: A META-ANALYSIS STUDY

5E ÖĞRENME MODELİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Ferdi BAHADIR
Melih DİKMEN

PDF
COVID-19 SALGINI DÖNEMİNDE DİJİTAL BÖLÜNME: KADINLARIN DENEYİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DIGITAL DIVIDE DURING THE COVID-19 PANDEMIC: A STUDY ON WOMAN’S EXPERIENCES

İpek KAYA

PDF
65 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERİN KORONA VİRÜS SÜRECİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA

A QUALITATIVE RESEARCH ON SOCIAL MEDIA USE HABITS IN THE CORONA VIRUS PROCESS OF 65 AGES AND OVER

Yasemin CINGI
Mustafa CINGI

PDF
İAÜD OCTOBER 2022 CİLT 14 SAYI 4 DOI LİSTESİ PDF

 

İAÜD