Anasayfa

İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY

ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES (İAÜD)

İAÜD OCAK 2023

ISSN: 2757-7252

e-ISSN: 2757-7244

Volume: 15  –  Issue: 1

DOI: 10.17932/IAU.IAUSBD.2021.021/2023.151,

 

İAÜD Ocak 2023

 

Editor's Message

 

Research Articles

 

BİR PERFORMANS MEKÂNI OLARAK TÜRKİYE’DE DİJİTAL SAHNE ÖRNEĞİ: “YENİPERFORM” PLATFORMU ÜZERİNDEN BİR OYUN İNCELEME

EXAMPLE OF THE DIJITAL STAGE IN TURKEY AS A PERFORMANCE SPACE: A PLAY REVIEW ON THE “YENIPERFORM” PLATFORM

Aslınur SARICA ÜNAL

PDF

SOSYAL KONUT ÇALIŞMALARINDA TOPLU KONUT İDARESİ (TOKİ)’NİN YERİNİ İNCELEMEDE BİR YÖNTEM DENEMESİ

A METHOD TRIAL ABOUT EXAMINING THE PLACE OF THE MASS HOUSING ADMINISTRATION (MHA) IN SOCIAL HOUSING STUDIES

Gül Şebnem TUTAL

Canan KOÇ

 

PDF

OY VERMEYE YÖNELİK TUTUMUN ÖNCÜLÜ VE ARDILI: Z KUŞAĞI SEÇMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

THE ANTECEDENTS AND CONSEQUENCE OF THE ATTITUDE TOWARDS VOTING: A RESEARCH ON THE Z GENERATION VOTERS

Erol USTAAHMETOĞLU

İsmail Tamer TOKLU

PDF

KARAYİPLER TOPLULUĞU: HÜKÜMETLER ARASI İŞ BİRLİĞİ YOLUYLA BÖLGESEL BÜTÜNLEŞME ARAYIŞI

CARIBBEAN COMMUNITY: THE SEARCH FOR REGIONAL INTEGRATION THROUGH INTERGOVERNMENTAL COOPERATION

Samet YILMAZ

Kamuran REÇBER

PDF

RESEARCH ABOUT THE EFFECT OF GENDER FACTOR IN DIGITAL GAME PREFERENCE

DİJİTAL OYUN TERCİHİNDE CİNSİYET FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

Tahsin Eren SAYAR

Seçkin ÖZMEN

PDF
İAÜD JANUARY 2023 CİLT 15 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF

 

İAÜD