Anasayfa

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (İAÜD)

İAÜD NİSAN 2024

ISSN: 2757-7252

e-ISSN: 2757-7244

Cilt: 16  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.IAUSBD.2021.021/2024.162

 

İAÜD Nisan 2024

 

Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

 

BÜTÜNLEŞİK BİR DÜNYADA SAĞLIK İLETİŞİMİNİN PARADOKSAL KONUMU

THE PARADOXICAL POSITION OF HEALTH COMMUNICATION IN A CONNECTED WORLD

Sergün KURTOĞLU

PDF

TÜRKİYE’DE KAMU KURUMLARININ TOPLUM İÇİN GELİŞTİRDİĞİ YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARI

ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS DEVELOPED BY PUBLIC INSTITUTIONS FOR SOCIETY IN TURKEY

Ali YALÇIN

PDF

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ İLE STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR SWOT ANALİZİ

A SWOT ANALYSIS ON STRATEGIC PLANNING STUDIES WITH THE CASE OF MUGLA METROPOLITAN MUNICIPALITY

Begüm Gülben BOZDEMİR

Ayşe YILDIZ ÖZSALMANLI

PDF

IN THE DARK WORLD OF DARK CITY: CINEMATOGRAPHICAL NARRATIVE, MYTHOLOGICAL ELEMENTS AND PSYCHOANALYTIC PERSPECTIVE

DARK CİTY’NİN KARANLIK DÜNYASINDA: SİNEMATOGRAFİK ANLATI, MİTOLOJİK ÖĞELER VE PSİKANALİTİK PERSPEKTİF

Gözde SUNAL

PDF

YARATICI DRAMA ETKİNLİKLERİNİN KURUM İÇİ İLETİŞİM ARACI OLARAK KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AN EVALUATION OF THE USE OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES AS AN INTERNAL COMMUNICATION TOOL

İdil GÜNEY ŞİMŞEK

PDF

TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN REKABET GÜCÜ VE RİSK ESASLI SERMAYE DÜZENLEMELERİNİN ETKİLERİNİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

INVESTIGATING THE EFFECTS OF COMPETITIVENESS AND RISK-BASED CAPITAL REGULATIONS ON INSURANCE COMPANIES OPERATING IN TURKEY THROUGH PANEL DATA ANALYSIS

Murat ISIYEL

Seda BAĞDATLI KALKAN

PDF

ALGILANAN SOSYAL DESTEK ve GENEL AİDİYET DÜZEYİNİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

EXAMINING THE EFFECT OF PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND GENERAL BELONGING LEVEL ON SOCIAL MEDIA ADDICTION

Şevval YILMAZ

Doğan AYDOĞAN

PDF
İAÜD NİSAN 2024 CİLT 16 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF

 

İAÜD