Anasayfa

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (İAÜD)

İAÜD NİSAN 2023

ISSN: 2757-7252

e-ISSN: 2757-7244

Cilt: 15  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.IAUSBD.2021.021/2023.152

 

İAÜD Nisan 2023 Editörün Mesajı

 

 

Araştırma Makaleleri

 

REKLAMLARDA YARATICILIK VE ÖZGÜNLÜK BAĞLAMINDA REKLAM ETİĞİ: THY’NİN REKLAM FİLMİNİN KARŞILAŞTIRMALI GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

ADVERTISING ETHICS IN THE CONTEXT OF CREATIVITY AND ORIGINALITY IN ADVERTISEMENTS: COMPARATIVE SEMIOTIC ANALYSIS OF THY’S ADVERTISING FILM

Birgül ÜSTÜNBAŞ ERDOĞAN

PDF

 

KAYNAK TEMELLİ YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ YETKİNLİĞİ VE İŞLETME PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN INFORMATION TECHNOLOGY COMPETENCY AND BUSINESS PERFORMANCE WITHIN THE FRAMEWORK OF RESOURCE-BASED APPROACH

Bülent ÖRMECİ

Hülya ÖCAL

 

PDF

 

 

A CONSTRUCTIVIST READING OF STATE MORALITY IN INTERNATIONAL RELATIONS

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DEVLET AHLAKININ KONSTRÜKTİVİST OKUNUŞU

Ertuğrul GÖKÇEKUYU

PDF

REKLAMDA KADIN İMGESİ, FEMVERTISING BAĞLAMINDA GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ANALİZ: “MİGROS 8 MART 2022 REKLAM ÖRNEĞİ”

THE IMAGE OF WOMEN IN ADVERTISING, A SEMIOTIC ANALYSIS IN THE CONTEXT OF FEMVERTISING: “MIGROS 8 MARCH 2022 ADVERTISING EXAMPLE”

İrem AYAN DANACILAR

PDF

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ NAZARINDA İHMAL KAVRAMININ CAPHARNAÜM FİLMİNDEKİ ZAİN KARAKTERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

AN ANALYSIS OF THE CONCEPT OF NEGLECT IN THE PERSPECTIVE OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD THROUGH THE CHARACTER OF ZAIN IN THE FILM CAPHARNAÜM

Merve GEZEN

PDF
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN KURUMSAL İLETİŞİMDE ROLÜ: “SHELL’DE KADIN ENERJİSİ” VAKA İNCELEMESİ

ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS IN CORPORATE COMMUNICATION: “WOMEN ENERGY AT SHELL” CASE STUDY

Nurgül SOYDAŞ

Nil ÇOKLUK

PDF
İAÜD NİSAN 2023 CİLT 15 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF

 

İAÜD