Anasayfa

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (İAÜD)

İAÜD TEMMUZ 2023

ISSN: 2757-7252

e-ISSN: 2757-7244

Cilt: 15  –  Sayı: 3

DOI: 10.17932/IAU.IAUSBD.2021.021/2023.153

 

İAÜD Temmuz 2023 Editörün Mesajı

 

 

Araştırma Makaleleri

 

RADİKAL DEMOKRASİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR İNCELEME

A THEORETICAL INVESTIGATION ON THE RADICAL DEMOCRACY

Erkan İNAN

PDF

 

GİRİŞİMCİ PAZARLAMA: BOYUTLARI, AVANTAJLARI, ZORLUKLARI VE STRATEJİLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE

ENTREPRENEURIAL MARKETING: A CONCEPTUAL FRAMEWORK ON ITS DIMENSIONS, BENEFITS, CHALLENGES AND STRATEGIES

Yasemin GEDİK

PDF

 

 

ÇOCUKLUK YAŞANTILARININ ETKİLEDİĞİ CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU VE BİR VAKADA BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI DANIŞMANLIK

CHILDHOOD EXPERIENCE AFFECTED WITH SEXUAL DYSFUNCTION AND IN A CASE COGNITIVE-BEHAVIORAL COUNSELING

Hatice YALÇIN
Miyase TAŞKIRAN
Ayşenur ÖZTÜREN

PDF

YABANCILAŞAN EMEKTE KİTLE MEDYASI VE REKLAMIN ROLÜ: OTO SANAYİ SİTELERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLER ÜZERİNE BİR ANALİZ

THE ROLE OF MASS MEDIA AND ADVERTISING IN ALIENATED LABOR: AN ANALYSIS ON WORKERS WORKING IN AUTO INDUSTRY SITES

Metin Enes DÖNMEZ

PDF

SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞMİŞLİK AÇISINDAN BOŞANMA HIZI, DOĞURGANLIK HIZI VE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ FARKLILIKLARI

DIFFERENCES IN DIVORCE RATE, FERTILITY RATE AND PURCHASING POWER PARITY IN TERMS OF SOCIAL ECONOMIC DEVELOPMENT LEVEL

Oğuzhan PEHLİVAN

PDF

A RESEARCH ON THE FACTORS AFFECTING THE PREFERENCE OF THE DEVICES AND ENVIRONMENTS IN WHICH TELEVISION DRAMAS ARE WATCHED

TELEVİZYON DRAMALARININ İZLENDİĞİ ARAÇ VE ORTAMLARIN TERCİH EDİLMESİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Özlem ÇAĞLAN BİLSEL
Seçkin ÖZMEN

PDF

TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ: BİR ASİMETRİK ANALİZ

THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AND RENEWABLE ENERGY CONSUMPTION IN TURKEY: AN ASYMMETRIC ANALYSIS

Servet KAPÇAK

PDF
İAÜD TEMMUZ 2023 CİLT 15 SAYI 3 DOI LİSTESİ PDF

 

İAÜD