Anasayfa

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (İAÜD)

İAÜD EKİM 2023

ISSN: 2757-7252

e-ISSN: 2757-7244

Cilt: 15  –  Sayı: 4

DOI: 10.17932/IAU.IAUSBD.2021.021/2023.154

 

İAÜD Ekim 2023 Editörün Mesajı

 

 

Araştırma Makaleleri

 

ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN VE SOSYAL DEĞİŞİMİN OTANTİK LİDER ÜZERİNDE ETKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK KURAMSAL ARAŞTIRMA

THEORETICAL RESEARCH AIMED AT EXAMINING THE EFFECT OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT AND SOCIAL CHANGE ON AUTHENTIC LEADER

Betül ÇELİK

PDF

 

GİYSİ KİRLİLİK ALGISI: KULLANICI DENEYİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DIRTINESS PERCEPTION OF CLOTHES: A RESEARCH ON USER EXPERIENCES

Ahmet ÖZBEK

Hüseyin COŞKUN

PDF

 

 

6 ŞUBAT DEPREMİ BAĞLAMINDA TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNİN MEDYAYA YANSIMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

AN EXAMINATION ON THE REFLECTION OF TURKISH-GREEK RELATIONS ON THE MEDIA IN THE CONTEXT OF THE 6 FEBRUARY EARTHQUAKE

Bilal AKKÖPRÜ

Adem TAYAN

PDF

Z KUŞAĞININ NOSTALJİ PAZARLAMASINA YAKLAŞIMI

GENERATION Z’S APPROACH TO NOSTALGIA MARKETING

Eser LEVİ

Ayşe Bengi ÖZÇELİK

Birce SARIGÜL

PDF

POST-TRUTH VE SOSYAL MEDYA İLİŞKİSİNE BİBLİYOMETRİK BİR BAKIŞ

A BIBLIOMETRIC VIEW OF POST-TRUTH AND SOCIAL MEDIA RELATIONSHIP

Salih TİRYAKİ

PDF

DİJİTAL EŞİTSİZLİĞİ ANLAMAK: ERKEN TESPİT VE EYLEM İÇİN BİBLİYOMETRİK ANALİZ

UNDERSTANDING DIGITAL INEQUALITY: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS FOR EARLY DETECTION AND ACTION

Selfiye ÖZKAN

PDF

AN EXPLORATORY CONTENT ANALYSIS ON BRAND APPEARANCES IN ANIMATION MOVIES

ANİMASYON FİLMLERİNDEKİ MARKA GÖRÜNÜMÜNE DAİR KEŞFEDİCİ BİR İÇERİK ANALİZİ

Tuna TETİK

Öykü TÜRKELİ

PDF
İAÜD EKİM 2023 CİLT 15 SAYI 4 DOI LİSTESİ PDF

 

İAÜD