2020 JULY VOLUME 12 ISSUE 3

İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY

JOURNAL OF İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY (İAÜD)

İAÜD JULY 2020

ISSN: 1309-1352

e-ISSN: 2149-0074

Volume: 12  –  Issue: 3

DOI: 10.17932/IAU.IAUD.2009.002/2020.123

İAÜD July 2020 Editor's Message

 

Research Articles

DCT VE DWT TEKNİKLERİ İLE GÖRÜNTÜ VE METİN VERİSİ GİZLEME

Faruk TAKAOĞLU

Mustafa TAKAOĞLU

PDF
HAZIR GİYİM İŞLETMELERİNİN İNTERNET KULLANIMI: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Ahmet ÖZBEK

PDF
İSTANBUL ve ANTAKYA ŞEHİRLERİNDE DEPREM RİSK AZALTMA ÇALIŞMALARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

Özhan UZUN

Süleyman BALYEMEZ

PDF
SOSYAL MEDYANIN ŞÖHRET KÜLTÜRÜNE ETKİSİ

Ayşenur AKYAZI 

PDF
ANNELERİN ÇOCUKLARINA YÖNELİK İHMAL VE İSTİSMAR DAVRANIŞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Berna ÇALGI

Reyhan SAYDAM 

PDF
SÜRDÜRÜLEBİLİR AMBALAJ TASARIMLARININ GRAFİK TASARIM EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Uğur DERVİŞ

Öznur IŞIR

PDF
İAÜD JULY 2020 VOLUME 12 ISSUE 3 DOI LIST
PDF
İAÜD