2021 JULY VOLUME 13 ISSUE 3

İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY

ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES (IAUSBD)

IAUSBD JULY 2021

ISSN: 2757-7252

e-ISSN: 2757-7244

Volume: 13  –  Issue: 3

DOI: 10.17932/IAU.IAUD.2009.002/2021.133

IAUSBD July 2021 Editor's Message

 

Research Articles

PSİKANALİTİK GRUP TERAPİSİ (GRUP ANALİZİ)

PSYCHOANALYTIC GROUP THERAPY (GROUP ANALYSIS)

Ali KEYVAN

PDF
İLETİŞİM ALANINDAKİ YAPAY ZEKÂ KONULU TEZLERİN İNCELENMESİ

A RESEARCH OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE THESES IN THE AREAS OF COMMUNICATION

Engincan YILDIZ

PDF
ETHNORELIGIOUS POLITICAL DISPUTE, CONFLICT MANAGEMENT, LEADERSHIP, AND CIVIC INCLUSION: THE BALKANS AND GLOBALLY

BALKANLAR’DA VE DÜNYADA: ETNİK-DİNİ SİYASİ AYRIŞMAZLIK, ÇATIŞMA YÖNETİMİ, LİDERLİK VE SİVİL KAPSAYICILIĞI

Faruk HADŽIĆ

PDF
KURUMSAL İTİBARIN DEĞERLERİ: MARKA İMAJI VE İŞVEREN MARKASI İMAJININ BENZERLİKLERİ VE FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

VALUES OF CORPORATE REPUTATION: A STUDY BASED ON SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF BRAND IMAGE AND EMPLOYER BRAND IMAGE

Gonca KÖSE

Sinem YEYGEL ÇAKIR

PDF
AZERBAYCAN’IN BAĞIMSIZLIĞINA KAVUŞMASI İÇİN GİZLİ MÜSAVAT’IN VERDİĞİ MÜCADELE ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (1920–1926)

A RESEARCH ON THE STRUGGLE OF THE SECRET MUSAVAT UNDERGROUND FOR AZERBAIJAN’S INDEPENDENCE (1920–1926)

Aydın ALİZADE

PDF
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÖZ-YETERLİĞİN YORDAYICISI OLARAK BİLİŞSEL ESNEKLİK, DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK

COGNITIVE FLEXIBILITY, EMOTION REGULATION SKILLS AND RESILIENCE AS PREDICTORS OF SELF-EFFICACY IN UNIVERSITY STUDENTS

Bünyamin ATEŞ

Mehmet Enes SAĞAR

PDF
KOÇ SPOR FEST FİNAL ETKİNLİĞİNE KATILAN SPORCULARIN KÜLTÜR TURİZMİNE OLAN İLGİLERİNİN TESPİTİ

DETERMINATION OF INTEREST IN CULTURAL TOURISM OF ATHLETES PARTICIPATING IN KOÇ SPORTS FEST FINAL EVENT

Hicran Hanım HALAÇ

Hayri ERTAN

Fikret BADEMCİ

Ebru ULAŞ

Harun Mevlüt TUNAY

Saadet TURAN

PDF
PAKISTAN-ISRAEL RELATIONS AFTER THE ARAB WORLD’S GEOPOLITICAL GRAVITATION TOWARDS ISRAEL

ARAP DÜNYASININ İSRAİL’E YÖNELİK JEOPOLİTİK ÇEKİMİNDEN SONRA PAKİSTAN-İSRAİL İLİŞKİLERİ

Muhammad FAHİM

PDF
HAZIR GİYİM ÜRETİMİNDE ÜTÜLEME KALİTESİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ İLE İYİLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

IRONING QUALITY IN READY CLOTHING PRODUCTION A STUDY ON IMPROVING THE IN-SERVICE TRAINING PROCESS

Muhammed Mustafa GÜLDÜR

PDF
COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE ÖRGÜTSEL KRİZ İLETİŞİMİ: GIDA SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

ORGANIZATIONAL CRISIS COMMUNICATION DURING COVID-19 PANDEMIC: THE CASE OF FOOD INDUSTRY

Özge CAN

Mehmet ÇETİNER

PDF
PRACTICAL REASONING SCHEMES IN TURKISH POLITICAL DISCOURSE: PRACTICAL ARGUMENTS USED BY THE MAYORAL CANDIDATES OF İSTANBUL

TÜRK POLİTİKA SÖYLEMİNDE KILGISAL USLAMLAMA ŞEMALARI: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI TARAFINDAN KULLANILAN KILGISAL SAVLAR

Pınar DANIŞ

Gülsüm Songül ERCAN

PDF
TOZ BEZİ FİLMİ İÇİN İLETİŞİM KURAMLARI BAĞLAMINDA BİR OKUMA DENEMESİ: HÜZNÜN ODAĞINDA GÖRÜNMEYEN ÖZNELER OLARAK KADINLAR

AN OVERVIEW FOR DUST CLOTH FILM IN TERMS OF COMMUNICATION THEORIES: WOMEN AS INVISIBLE SUBJECTS IN THE CENTER OF SADNESS

Tuğba GÜLAL

PDF
ENDÜSTRİ 4.0 SÜRECİNDE AĞIRLAMA SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARIN İNCELEMESİ

AN EXAMINATION OF THE APPLICATIONS FOR THE HOSPITALITY SECTOR WITHIN THE SCOPE OF INDUSTRY 4.0

Ufuk AYDOĞMUŞ

Orhan ENGİN

PDF
IAUSBD JULY 2021 VOLUME 13 ISSUE 3 DOI LIST PDF
İAÜD