2020 OCTOBER VOLUME 12 ISSUE 4

İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY

JOURNAL OF İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY (İAÜD)

İAÜD OCTOBER 2020

ISSN: 1309-1352

e-ISSN: 2149-0074

Volume: 12  –  Issue: 4

DOI: 10.17932/IAU.IAUD.2009.002/2020.124

İAÜD October 2020 Editor's Message

 

Research Articles

MÜZİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNDE YENİ MEDYA PLATFORMLARININ ETKİSİ “SPOTİFY VE FİZY KARŞILAŞTIRMASI

Altan ALTAN

Ayten ÖVÜR

PDF
IDENTIFYING THE FACTORS AFFECTING PUBLIC ADMINISTRATION STUDENTS’ COURSE CONTENT EVALUATION

Burak HERGÜNER

PDF
ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE ÖRGÜTSEL GÜÇ MESAFESİ İLE ÖRGÜTSEL SİNERJİ DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Ebru ERSOY

Faruk LEVENT

PDF
YEREL YÖNETİMLERDE TANIMA FAALİYETLERİ BAĞLAMINDA VATANDAŞLA ETKİLEŞİM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İbrahim Ethmen ERDİNÇ

PDF
E-DEVLET HİZMETLERİ: TÜRKİYE’DE SİVİL HAVACILIK ALANINDA UYGULAMA

Savaş Selahattin ATEŞ

PDF
İLK YARDIM KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANİMASYON KULLANIMI BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: BEŞİNCİ SINIFLAR

Sibel DEMİRKAN

PDF
ÇERÇEVELEME KURAMI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN SURİYELİ GÖÇMENLERE AVRUPA SINIRLARINI AÇMASININ GAZETELERE YANSIMASI: SABAH VE CUMHURİYET GAZETESİ ÖRNEKLERİ

Tugay SARIKAYA

PDF
İNTERNET PAZARLAMA: KURAMSAL BİR ÇERÇEVE

Yasemin GEDİK

PDF
İAÜD OCTOBER 2020 VOLUME 12 ISSUE 4 DOI LIST PDF
İAÜD