2021 EKİM CİLT 13 SAYI 4

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (İAÜSBD)

İAÜSBD EKİM 2021

ISSN: 2757-7252

e-ISSN: 2757-7244

Cilt: 13  –  Sayı: 4

DOI: 10.17932/IAU.IAUD.2009.002/2021.134

İAÜSBD Ekim 2021 Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

REKLAMLARDAKİ BABA FİGÜRLERİNİN GELİŞİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ

DEVELOPMENTALLY EXAMINATION OF FATHER FIGURES IN COMMERCIALS

Alev ÜSTÜNDAĞ

PDF
TÜRKİYE’DE COVİD-19 SONRASI GAZETE MANŞETLERİNİN TİPOGRAFİK VE GÖSTERGEBİLİMSEL YÖNDEN İNCELENMESİ: HÜRRİYET VE MİLLİYET GAZETELERİ ÖRNEĞİ

THE TYPOGRAPHIC AND SEMIOTIC STUDY OF NEWSPAPER HEADLINES IN TURKEY AFTER THE COVID-19: THE EXAMPLE OF HÜRRİYET AND MİLLİYET NEWSPAPERS

Eda UYGAN

PDF
TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE GÜLDÜRÜ SİNEMASI

COMEDY CINEMA AND SOCIAL CHANGES IN TURKEY

Fatih BAŞARAN

Veli BOZTEPE

PDF
DEVLET TERÖRİZMİ BAĞLAMINDA TARİHSEL VAKALARIN İÇ VE DIŞ ETKİLERİNİN ANALİZİ: BM GÜVENLİK KONSEYİ ÜYELERİ ÖRNEĞİ

ANALYSIS OF INTERNAL AND EXTERNAL EFFECTS OF HISTORICAL CASES IN THE CONTEXT OF STATE TERRORISM: CASE OF UN SECURITY COUNCIL MEMBERS

Muhammed Ali YETGİN

Mithat BAŞTUĞ

PDF
TRT 1 KANALINDA REKLAM YAYINCILIĞI

ADVERTISING ON TRT 1 CHANNEL

Mücahid SAĞLAR

PDF
SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRK BASININDA TEMSİLİ: HABERLER ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR ANALİZ

REPRESENTATION OF SYRIAN REFUGEES IN TURKISH PRESS: A CRITICAL ANALYSIS ON NEWS

Tuba LİVBERBER

PDF
ÖĞRENCİLERİN YAŞADIKLARI SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE ÖZNEL İYİ OLUŞ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPERIENCES OF STUDENTS’ SOCIAL APPEARANCE ANXIETY AND PERCEPTIONS OF SUBJECTIVE WELL BEING

Venhar KAPLAN

Burak POLAT

Akif Eren ERTUĞRUL

PDF
İAÜSBD EKİM 2021 CİLT 13 SAYI 4 DOI LİSTESİ PDF
İAÜD