2021 NİSAN CİLT 13 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (İAÜSBD)

İAUSBD NİSAN 2021

ISSN: 2757-7252

e-ISSN: 2757-7244

Cilt: 13  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.IAUSBD.2021.021/2021.132

İAÜSBD Nisan 2021 Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

MASAÜSTÜ YAYINCILIK ARAÇLARININ 1970-2000 YILLARI ARASINDAKİ DÖNÜŞÜMÜ

THE TRANSFORMATION OF DESKTOP PUBLISHING TOOLS BETWEEN 1970-2000

Ali Efe İRALI

PDF
PANDEMİ DÖNEMİNDE YAVAŞ GAZETECİLİK: THE GUARDIAN GAZETESİ ÖRNEĞİ

SLOW JOURNALISM DURING THE PANDEMIC PERIOD: THE CASE OF THE GUARDIAN NEWSPAPER

Dilhan APAK

PDF
AFET YÖNETİMİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ: DOĞAL AFETLERDE CİNSİYETE DAYALI ZARAR GÖREBİLİRLİK FARKI

GENDER INEQUALITY IN DISASTER MANAGEMENT: THE DIFFERENCE OF GENDER-BASED VULNERABILITY IN NATURAL DISASTERS

Ece ÜNÜR

PDF
HALKLA İLİŞKİLER VE DİPLOMASİ AYRIMININ MUĞLAKLAŞMASI: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA’NIN TWITTER HESABI İNCELEMESİ

AMBIGUATION OF THE DISTINCTION BETWEEN PUBLIC RELATIONS AND DIPLOMACY: ANALYSIS OF TWITTER ACCOUNT OF HEALTH MINISTER FAHRETTIN KOCA

Esra Pelin GÜREGEN

Hacer Sena ÖZTÜRK

Baran Cem YİĞİT

 

PDF
PSİKANALİTİK ELEŞTİRİ YAKLAŞIMI İLE BİR FİLM OKUMASI: BLACK SWAN

A MOVIE READING WITH THE PSYCHANALYTIC CRITIC APPROACH: BLACK SWAN

H. Hale KÜNÜÇEN

Nur Yankı KÖKSAL

PDF
ANNE-ÇOCUK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE İLETİŞİM BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A RESEARCH ON PRE-SCHOOL COMMUNICATION SKILLS IN THE CONTEXT OF THE MOTHER-CHILD RELATIONSHIP

Hüseyin KAZAN

Seyran SARISOY

PDF
BUGÜNÜN TÜRKİYE’SİNDE GÖÇ GERÇEĞİ: KÜRESEL HAREKETLİLİĞİN NERESİNDEYİZ?

THE FACT OF MIGRATION IN TODAY’S TURKEY: WHERE ARE WE IN GLOBAL MOBILITY?

Kasım KARATAŞ

Ali Artam AYYILDIZ

PDF
A COMPARATIVE STUDY OF PAKISTANI & INDIAN ENGLISH DAILIES EDITORIALS ON THE COVERAGE OF DETERIORATING CONDITIONS OF INDIAN MUSLIMS

HİNT MÜSLÜMANLARININ BELİRLEYİCİ ŞARTLARININ KAPSAMI ÜZERİNE PAKİSTAN VE HİNT İNGİLİZCE GÜNLÜK YAYINLARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMASI

Muhammad FAHİM

PDF
SOCIAL MEDIA FEAR OF DISLIKE IN ADOLESCENTS: A SCALE DEVELOPMENT STUDY

ERGENLERDE SOSYAL MEDYA BEĞENİLMEME KORKUSU: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Osman SONER

Olcay YILMAZ

PDF
THE JOURNEY TO MENTAL FREEDOM, CREATIVITY  AND ART THROUGH VIRGINIA WOOLF’S “TO THE LIGHTHOUSE”

VIRGINIA WOOLF’UN “DENİZ FENERİ” ADLI ESERİ İLE SANATA, YARATICILIĞA VE ZİHİNSEL ÖZGÜRLÜĞE UZANAN BİR YOLCULUK

Silva DUMAN

Nur Emine KOÇ

PDF
THE EVALUATION OF WORKPLACE VIOLENCE AGAINST DOCTORS IN TERMS OF VIOLENCE TYPE: A STUDY IN KOCAELİ PROVINCE

DOKTORLARA UYGULANAN İŞYERİ ŞİDDETİNİN ŞİDDET TÜRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KOCAELİ İLİNDE BİR ÇALIŞMA

Tülin BAYRAKTAR

PDF
İAÜSBD NİSAN 2021 CİLT 13 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
İAÜD