2021 OCAK CİLT 13 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (İAÜD)

İAÜD OCAK 2021

ISSN: 2757-7252

e-ISSN: 2757-7244

Cilt: 13  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.IAUD.2757.7252/2021.131

İAÜD Ocak 2021 Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

REKLAM KAMPANYALARINDA ETKİLEŞİMLİ İLETİŞİMİN SİLAHI: OYUNLAŞTIRMA

Begüm Aylin ÖNDER

PDF
KURUMSAL KİMLİK ARACI OLARAK INSTAGRAM KULLANIMI: TOG VE TOFD ÖRNEKLERİ

Burcu Yağmur ŞİVİL

Deniz YENGİN

PDF
ÇOCUKLARDAKİ DİSLEKSİ SORUNUNUN İLETİŞİM AÇISINDAN ANALİZİ: İLKOKUL ÇAĞINDAKİ DİSLEKTİK ÇOCUKLARIN İLETİŞİM PROBLEMLERİ

Hakan AVŞAR

Özden CANKAYA

PDF
ÇİNCENİN TİPOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ

Mesut KESKİN

PDF
TÜRKİYE’DE DİJİTAL OYUN DURUMU: E-SPOR OYUNCULARININ DEĞERLENDİRMELERİYLE LEAGUE OF LEGENDS ÖRNEĞİ

Murat ALİOĞLU

And ALGÜL

PDF
BİLİNÇLİ FARKINDALIK TEMELLİ BİLİŞSEL TERAPİ: BİR İNCELEME ÇALIŞMASI

Saadet ZÜMBÜL

PDF
ESTETİK-SANAT-ZANAAT YAKLAŞIMIYLA SERAMİK SANATI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Serap ÜNAL

PDF
TÜRKİYE VE ALMANYA MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI

Yasemin ÇİÇEK

Okan KUZU

Nihat ÇALIŞKAN

PDF
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ VE BU EĞİTİMİN ÇEVRE SAĞLIĞI FARKINDALIĞINA ETKİSİ

Zeynep AYDOĞAN

PDF
İLİŞKİ YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDE YENİ NESİL ÖYKÜ ANLATICILARI OLARAK SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNİN ARKETİPSEL İNCELEMESİ

Zeynep ÖZCAN

PDF
İAÜD OCAK 2021 CİLT 13 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
İAÜD