2022 OCAK CİLT 14 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (İAÜD)

İAÜSBD OCAK 2022

ISSN: 2757-7252

e-ISSN: 2757-7244

Cilt: 14  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.IAUSBD.2021.021/2022.141

İAÜSBD Ocak 2022 Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

 ZORUNLU GÖÇ: BAĞIMLILIK AÇISINDAN RİSKLİ BİR SÜREÇ

FORCED MIGRATION: A RISKY PERIOD IN TERMS OF ADDICTION

Meltem GÜLER

Dilara DEMİRCAN

PDF
PAY GETİRİLERİNİN TAHMİNİNDE Q FAKTÖR MODELİNİN GEÇERLİLİĞİNİN TEST EDİLMESİ: BIST İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

TESTING OF THE VALIDITY OF THE Q FACTOR MODEL TO ESTIMATING STOCK RETURNS: AN APPLICATION ON THE BIST MANUFACTURING INDUSTRY 

Abdullah Ferit EROL

Sinan AYTEKİN

PDF
DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK KURAMININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK KURAMSAL BİR ARAŞTIRMA

A THEORETICAL RESEARCH TO DETERMINE THE EFFECT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP THEORY ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND PSYCHOLOGICAL CONTRACT VIOLATION

Betül ÇELİK

PDF
POST İNTERNET SANATINDA YAPITLARIN GÖRSEL DİLİ

VISUAL LANGUAGE OF THE WORKS IN POST-INTERNET ART

Furkan RUŞEN

PDF
KURUMSAL İLETİŞİM ÇERÇEVESİNDE LİDER DAVRANIŞLARININ ÇALIŞANLARIN İŞVEREN MARKASI ALGISINA ETKİSİ: ÖZEL BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA ARAŞTIRMA

IMPACT OF LEADER BEHAVIOR ON EMPLOYEE PERCEPTION OF EMPLOYER BRAND WITHIN THE FRAMEWORK OF CORPORATE COMMUNICATION: RESEARCH IN A PRIVATE HEALTH ORGANIZATION

Gonca YILDIRIM

Sümeyra TİRYAKİ

PDF
CONFLICTS BETWEEN SPIRITUALIST, CAPITALIST, AND SCIENTIFIC DISCOURSES IN CATHERINE CROWE’S “THE ITALIAN’S STORY”

CATHERINE CROWE’UN “İTALYAN’IN HİKÂYESİ” ADLI ESERİNDE SPİRİTÜALİST, KAPİTALİST VE BİLİMSEL SÖYLEMLER ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Şebnem DÜZGÜN

PDF
COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE EĞLENCE VE BİLGİ TABANLI SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ÖLÇÜLMESİ

THE MEASUREMENT OF THE ENTERTAINMENT AND INFORMATION BASED SOCIAL MEDIA USAGE IN TURKEY DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Yeliz AYIK

PDF
İAÜSBD OCAK 2022 CİLT 14 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
İAÜD