2022 TEMMUZ CİLT 14 SAYI 3

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (İAÜD)

İAÜD TEMMUZ 2022

ISSN: 2757-7252

e-ISSN: 2757-7244

Cilt: 14  –  Sayı: 3

DOI: 10.17932/IAU.IAUSBD.2021.021/2022.143

İAÜD Temmuz 2022 Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

YEREL SİYASET VE KATILIMCI YEREL DEMOKRASİ

LOCAL POLITICS AND PARTICIPATORY LOCAL DEMOCRACY

Recep ŞEHİTOĞLU
Akif ÇARKÇI

PDF
PIERRE BOURDIEU’NUN SOSYOLOJİSİ IŞIĞINDA SOSYAL ÇALIŞMAYI ANLAMAK

UNDERSTANDING SOCIAL WORK IN THE LIGHT OF PIERRE BOURDIEU’S SOCIOLOGY

Ali Artam AYYILDIZ

PDF
AKSANLI SİNEMADA SELF ORYANTALİST TUTUM: HÜSEYİN TABAK SİNEMASI

SELF ORIENTALIST ATTITUDES IN ACCENTED CINEMA: HÜSEYİN TABAK CINEMA

Buket AKDEMİR DİLEK
Fatime Neşe KAPLAN

PDF
GLITCH SANATININ RESİM SANATINA YANSIMALARI BAĞLAMINDA ANDY DENZLER’İN RESİMLERİNE BAKIŞ

A LOOK AT ANDY DENZLER’S PAINTINGS WITHIN THE CONTEXT OF GLITCH ART’S REFLECTIONS TO PAINTING

Elif ÇAKIROĞLU

PDF
SINIFSAL AYRICALIK/EŞİTSİZLİK TEMELİNDE BİREYE AİT PEYZAJIN ÇERÇEVESİ

THE FRAMEWORK OF THE INDIVIDUAL LANDSCAPE ON THE BASIS OF CLASS PRIVILEGE/INEQALITY

Esra ÖZHANCI
Ahmet KOÇ

PDF
FENOMENOLOJİK BİR İNCELEME: SOSYAL MEDYADA HAKİKATİ İFADE EDENİ BULMAK YA DA HAKİKATİ İFADE EDEN OLMAK

A PHENOMENOLOGICAL EXAMINATION: FINDING THE TRUTH OR BEING THE TRUTH EXPRESSION IN SOCIAL MEDIA

Hakan TAN

PDF
BÖLGESEL KALKINMA ALANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PERFORMANS ANALİZİ

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PERFORMANCE ANALYSIS OF REGIONAL DEVELOPMENT AREAS

Kaan KOÇALİ

PDF
DISCURSIVE OPPORTUNITIES FOR MOBILISATION IN THE TIME OF ‘WAR ON DRUGS’ IN MEXICO: THE CASE OF MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD

“UYUŞTURUCUYA KARŞI SAVAŞ” ZAMANLARINDA MEKSİKA’DA MOBİLİZASYON İÇİN SÖYLEMSEL FIRSATLAR: ADALET VE SAYGINLIKLA BARIŞ HAREKETİ ÖRNEĞİ

Onur AĞKAYA

PDF
21. YÜZYILDA POSTMODERN ÖZNE DENEYİMİ OLARAK PROFESYONEL DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKİMLERİ VE SOSYAL MEDYA ETKİSİ

PROFESSIONAL WEDDING PHOTO SHOOTS AND SOCIAL MEDIA EFFECT AS A POSTMODERN SUBJECT EXPERIENCE IN THE 21ST CENTURY

Rabiya SALTİK

PDF
İAÜD TEMMUZ 2022 CİLT 14 SAYI 3 DOI LİSTESİ PDF

 

İAÜD