2024 OCAK CİLT 16 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (İAÜD)

İAÜD OCAK 2024

ISSN: 2757-7252

e-ISSN: 2757-7244

Cilt: 16  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.IAUSBD.2021.021/2024.161

 

İAÜD Ocak 2024

 

Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

 

AFET YÖNETİMİNDE KRİZ İLETİŞİMİ: AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI (AFAD) TARAFINDAN 2023 KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİNDE YAYINLANAN BASIN BÜLTENLERİNİN ANALİZİ

CRISIS COMMUNICATION WITHIN THE FRAMEWORK OF DISASTER MANAGEMENT: ANALYSIS OF PRESS RELEASES PUBLISHED BY AFAD DURING THE 2023 KAHRAMANMARAŞ EARTHQUAKES

Ali YILDIRIM

PDF

ÖZEL GÜN REKLAMLARINDA HİKÂYE ANLATICILIĞI

STORYTELLING IN SPECIAL DAY ADVERTISEMENTS

Erhan ÖZKALALI

Özgür KILINÇ

 

PDF

CULTURAL SOCIAL MEDIA NARCISSISM (CSMN)

KÜLTÜREL SOSYAL MEDYA NARSİSİZMİ

Hakan TAN

Mümin YAVUZCAN

PDF

DİJİTAL YERLİLERİN EBEVEYN ALGISI: ZMET TEKNİĞİ İLE BİR ANALİZ

PARENTAL PERCEPTION OF DIGITAL NATIVES: AN ANALYSIS WITH ZMET TECHNIQUE

Mikail BATU

Burcu ÖKSÜZ

Şehriban KAYACAN

PDF

İSTANBUL’UN KADIN HEYKELLERİ: MELEKLER, BAKİRELER VE KAHRAMANLAR

SCULPTURES OF ISTANBUL: ANGELS, VIRGINS AND HEROES

Okan ŞEKER

PDF

COVİD-19 GÖRSELLERİ BAĞLAMINDA MEDYA VE DİSTOPYA İLİŞKİSİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN MEDIA AND DYSTOPIA IN THE CONTEXT OF COVID-19 IMAGES

Sevgi VAHİT, Ömer ALANKA

PDF
İAÜD OCAK 2024 CİLT 16 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF

 

İAÜD